Welkom bij Jongeren voor Europa

Jongeren voor Europa werd in 2009 opgericht door een aantal studenten politieke en sociale wetenschappen en idealisten van alle disciplines.
Het streefdoel van het initiatief was te zorgen voor samenwerking van jongeren rond Europees beleid en het geven van een stem van jongeren in het Europees debat en het overbruggen van de kloof tussen jongeren en Europa die groot blijft ondanks positieve Erasmus ervaringen van vele studenten.

Screen Shot 2015-09-03 at 19.51.07